ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
888
เดือนที่แล้ว
888
ปีนี้
7,118
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
20,377
ไอพี ของคุณ
3.236.50.201

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
แบบ สขร-พ.ค.6315 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน02 มิถุนายน 2563
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี02 มิถุนายน 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(เปลี่ยนท่อเดิม) หน้าบ้านนางต๋า เทพคำลือ บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน02 มิถุนายน 2563
โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(เปลี่ยนท่อเดิม) หน้าบ้านนายก่อเกียรติ์ บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 102 มิถุนายน 2563
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.67-001 สายทาง บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน – บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าลาน02 มิถุนายน 2563
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าลาน 86.6307 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กบริเวณเริ่มจากสะพานหล่ายหน้า ถึงสะพานบ้านพอเพียง บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสง่าบ้าน 1.4-70.6307 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 ซอย หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน 56.6307 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 8 บ้านนายธวัชชัย นัดสาสาร บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน 39.6207 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 บ้านนางทัด พวงอินไหล บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน 61.6207 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 11 บ้านนางวันเพ็ญ ญาตฝูง บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน 45.6207 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างระบายน้ำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากโครงการเมื่อปี 2561 หน้าบ้านนางฟอง ขาวผ่อง ถึงบ้านนายชวลิต ไพรสันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าลาน 82.6207 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณห้องเก็บของหมู่บ้าน บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสง่าบ้าน 60.6207 พฤษภาคม 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากโครงการเดิมหน้าบ้านนายชวลิต ไพรสันต์ ถึงบ้านนายสุพรรร ขาวผ่อง บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าลาน 1.3-70.6307 พฤษภาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ บก.01)28 พฤษภาคม 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (ปปช.7)28 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปปช.7)28 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปปช.7)28 พฤษภาคม 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด Over-lay บ้านป่ายางปอย หมู่ที่ 6 (ปปช.7) 26 พฤษภาคม 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด Over-lay บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 5(ปปช.7)25 พฤษภาคม 2562
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด Over-lay บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 (ปปช.7)24 พฤษภาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
แบบ สขร.พ.ย.6215 มิถุนายน 2563
แบบ สขร-ธ.ค.6215 มิถุนายน 2563
แบบ สขร-ม.ค.6315 มิถุนายน 2563
แบบ สขร-ก.พ.6315 มิถุนายน 2563
แบบ สขร-มี.ค.6315 มิถุนายน 2563
แบบ สขร-เม.ย.6315 มิถุนายน 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1