ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110นายจรูญ จิโน
กำนันตำบลสง่าบ้านนางสาวพลับพลึง ไทยเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอกแดง หมู่ที่ ๑นายประภาส ริญพวง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่า หมู่ที่ ๒นายเกรียงไกร ญาติฝูง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๓นายณกรณ์ ศิรินาม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ ๕นายอนันต์ ขันทองนาค
กำนันตำบลป่าลานนายศักดิ์ เขตสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ ๑นายทวี บัวสละ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒นายสวิง ขาวงาม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๔นางนงคราญ สมบุญ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๕นายกิตติพงษ์ ขันจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่ายางปอย หมู่ที่ ๖