ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
617
เดือนที่แล้ว
681
ปีนี้
617
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
13,876
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55นายจรูญ จิโน
กำนันตำบลสง่าบ้านนายเกษม พานวนทิศ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอกแดง หมู่ที่ ๑นายประภาส ริญพวง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่า หมู่ที่ ๒นายเกรียงไกร ญาติฝูง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๓นายสุรศักดิ์ ศิรินาม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ ๔นายสงวน เขตติวัน
กำนันตำบลป่าลานนายศักดิ์ เขตสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ ๑นายทวี บัวสละ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒นายอนันต์ ขันทองนาค
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๓นางนงคราญ สมบุญ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๕นายสุภาพ ขุ่ยอาภัย
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่ายางปอย หมู่ที่ ๖