ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
341
เดือนที่แล้ว
1,307
ปีนี้
12,059
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
25,318
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112นายจรูญ จิโน
กำนันตำบลสง่าบ้านนางสาวพลับพลึง ไทยเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอกแดง หมู่ที่ ๑นายประภาส ริญพวง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่า หมู่ที่ ๒นายเกรียงไกร ญาติฝูง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๓นายณกรณ์ ศิรินาม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าลาน หมู่ที่ ๕นายสงวน เขตติวัน
กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าลานนายศักดิ์ เขตสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ ๑นายทวี บัวสละ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๒นายอนันต์ ขันทองนาค
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๓นางนงคราญ สมบุญ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ ๕นายกิตติพงษ์ ขันจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่ายางปอย หมู่ที่ ๖