ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
617
เดือนที่แล้ว
681
ปีนี้
617
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
13,876
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55


ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
ประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง พ.ศ.2564
กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2564
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
19 มกราคม 2564

ขอเชิญชวน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
ขอเชิญชวน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.
ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
08 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ในการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
08 ธันวาคม 2563

คู่มือประชาชน "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น",เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

ตัวอย่างประชาสัมพันธ์ ประเภทและการคำนวณภาษีป้าย,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
ตัวอย่างประชาสัมพันธ์
ประเภทและการคำนวณภาษีป้าย
 
เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการที่แสดงหรือติดตั้งป้ายได้ทราบข้อมูลเบี้องต้น
เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ จะกำหนดให้ใช้บังคับ
ปี2564
#งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
23 พฤศจิกายน 2563

กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
18 พฤศจิกายน 2563

อัตราภาษีป้ายใหม่,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

✍️ทำความเข้าใจและเริ่มศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ให้ประชาชนผู้ประกอบการที่แสดงหรือติดตั้งป้ายได้ทราบเบี้องต้น !! ????ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 By : กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

#งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

#งานประชาสัมพันธ์

#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้
บัดนี้ การดำเนินการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลสง่าบ้านจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามเอกสารแนบนี้
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
11 พฤศจิกายน 2563

แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
✅แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลสง่าบ้านได้กำหนดแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้โดยกำหนดระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาการจัดเก็บ จึงขอประชาสัมพันธ์ มา ณ โอกาสนี้
หากมีขอสงสัย กรุณาติดต่องานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
โทรศัพท์ 052-010593 ต่อ 14
10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาอาสาสัมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
10 พฤศจิกายน 2563

ประกาศฯ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศฯ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

05 พฤศจิกายน 2563

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(สถ.๑-๑),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(สถ.๑-๑)

05 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือในการเลือกกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือในการเลือกกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

05 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแก่ประชาชน

26 ตุลาคม 2563

รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน มีความประสงค์ขอรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อมาดำรงตำแหน่งในสังกัด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ดังนี้
#สายงานอำนวยการท้องถิ่น
1.ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
2.ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
3.ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา
4.ผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
#สายงานปฏิบัตงาน
1.วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5201-0593 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
17 กรกฎาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)