ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
519
เดือนที่แล้ว
1,005
ปีนี้
519
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
26,501
ไอพี ของคุณ
54.80.252.84
1
ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
17 มกราคม 2565

เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
04 มกราคม 2565

เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
15 ธันวาคม 2564

เรื่อง  ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
30 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 -16 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 052-010-593 ต่อ 11


29 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
29 พฤศจิกายน 2564

ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน
????????โดยสามารถสแกน QR Code ผ่านทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
12 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินไปรับเงินมัดจำรังวัดคืน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
26 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
26 ตุลาคม 2564

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของต่างๆสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน สิ่งของต่างๆสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้จัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สามารถร่วมบริจาคได้ที่???? ศูนย์พักคอยชุมชนฯ อาคาร C1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
หรือ บริจาคเงินได้ที่???? บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 661-0-43183-3 ชื่อบัญชี กองทุนจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชนฯ
25 ตุลาคม 2564

เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19
????????ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จะดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวนเงิน 2,000 บาท/คน โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (KTB CORPORATE ONLINE) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
????????จึงขอให้ผู้ปกครองเตรียมสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อกรอกข้อมูลในระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2564
????????หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
หรือโทร 086-1822200
19 ตุลาคม 2564

คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 174/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 174/2564
เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
❌❌ให้ปิด❌❌
⛔️สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
⛔️ร้านเกม ตู้เกม ร้านอินเทอร์เน็ต
⛔️สวนน้ำ สวนสนุก
⛔️สถานรับเลี้ยงเด็ก/เด็กก่อนวัยเรียน ฯลฯ (เว้น สถานเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล/ที่รับตัวไว้พักค้างคืน) หากจำเป็นจะเปิดให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
⚠️⚠️ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
????????ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง????????
01 ตุลาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ในหน่วยงานราชการของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จำนวน 10 ฉบับ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ในหน่วยงานราชการของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จำนวน 10 ฉบับ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถดูเอกสารแยกเป็นประกาศแต่ละเรื่องได้ ในหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน>ประกาศ/คำสั่ง ค่ะ

29 กันยายน 2564

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ขอแจ้งให้ทราบว่า????????
????ในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564????
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ยังไม่สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยยังชีพผู้พิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้ เนื่องจากต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรงบประมาณฯ
????????ทั้งนี้ หากจะดำเนินการจ่ายเบี้ย ทางเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบอีกครั้งค่ะ????????
29 กันยายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (98 รายการ)