ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,155
เดือนที่แล้ว
1,261
ปีนี้
6,773
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
32,755
ไอพี ของคุณ
44.192.94.86
1
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

????????ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน????????
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติ ดังนี้
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง) จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง วิศวกร (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก) จำนวน 1 อัตรา

#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

28 มิถุนายน 2565

ราชกิจจานุเบกษา สวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ มีผลแล้ว,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????ราชกิจจานุเบกษา
✅สวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ มีผลแล้ว
27 มิถุนายน 2565

การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????ประกาศ????
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ขอแจ้งเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
????????โดยจะขยายการชำระภาษีออกไปอีก 3 เดือน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
???? จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2565 เป็น ???? ภายในเดือนกรกฎาคม 2565
✅✅ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่ได้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถมาชำระภาษีได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่มค่ะ
24 มิถุนายน 2565

รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 1 อัตรา ประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
???? ????ผู้มีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) สามารถยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ในวันและเวลาราชการ
☎️☎️หมายเลขโทรศัพท์ 052-010593 ต่อ 11
20 มิถุนายน 2565

พร้อมให้บริการรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????รถกู้ชีพเทศบาลตำบลสง่าบ้าน????
????พร้อมให้บริการค่ะ????
⚠️อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669⚠️
☎️☎️สายด่วน‼️
✅งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมายเลขโทรศัพท์ 081-8842520
✅สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
หมายเลขโทรศัพท์ 052-010593
20 มิถุนายน 2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
16 มิถุนายน 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
16 มิถุนายน 2565

กำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นละอองฝอย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน จะดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
????????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรค ลดอัตราการป่วยและตาย ส่งเสริมประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง????????
????????โดยจะออกให้บริการฉีดพ่นละอองฝอยในช่วงเดือนมิถุนายน ทั้งในพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน #ตามกำหนดการนี้ค่ะ...????????
30 พฤษภาคม 2565

กำหนดการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสง่าบ้าน จะดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ???????? จำนวน 11 หมู่บ้าน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลเดิม ประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกลงในโปรแกรม Rabies One Data ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
????????โดยจะลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ จุดรับขึ้นทะเบียนประจำหมู่บ้าน ตามกำหนดการที่แจ้งมานี้
????????หากเจ้าของสัตว์ท่านใดที่ไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนจะ มีผลต่อการรับจัดสรรวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่าน ในปีงบประมาณถัดไป????????
✅✅ในวันรับขึ้นทะเบียนขอให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง #นำบัตรประชาชนตัวจริงมายื่นขึ้นทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงข้อมูลในระบบต่อไป
26 พฤษภาคม 2565

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565

25 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่าน QR Code ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

เทศบาลตำบลสง่าบ้านเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆผ่านการสแกน QR Code

ธนาคารกรุงไทย สาขาดอยสะเก็ด/กระแสรายวัน เลขที่ 673-6-34709-2

หากท่านชำระเงินแล้วกรุณาติดต่อกลับ : กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 

หมายเลขโทรศัพท์ : 052-010593 ต่อ 14

21 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลสง่าบ้านได้ตั้งด่านชุมชนหรือจุดบริการประชาชน จำนวน 1 จุด ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสง่าบ้าน (หลังเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

????????เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 นี้????????
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้านได้ตั้งด่านชุมชนหรือจุดบริการประชาชน จำนวน 1 จุด ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสง่าบ้าน (หลังเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน
????????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
✅ป้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
✅รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
✅สร้างจิตสำนักให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
✅ให้บริการประชาชนในการเดินทางใช้รถใช้ถนน
????????ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 - วันที่ 17 เมษายน 2565????????
#ชีวิตวิถิใหม่ #ขับขี่อย่างปลอดภัย #ไร้อุบัติเหตุ????????
#ด้วยความห่วงใย
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

11 เมษายน 2565

มาตรการป้องกันโควิด19 ช่วงสงกรานต์,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

✳️✳️มาตรการป้องกันโควิด19 ช่วงสงกรานต์
✳️✳️สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมแบบ New Normal

#ขับขี่ปลอดภัย #ปลอดภัยจากโควิด19
????????ด้วยความปรารถนาดีจาก..เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

#กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
#กรมควบคุมโรค
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

11 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ "บอกดิน 3" ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????ด้วยเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมที่ดิน ได้จัดทำโครงการ "บอกดิน 3" ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone ทาง Application SmartLands โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ดินของประชาชนมาบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน โดยเริ่มให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565
สามารถดาวน์โหลดเอกสารบัตรบอกดินและขัั้นตอนวิธีการแจ้ง "บอกดิน 3 " ได้จากเว็บไซต์ของสำนักมตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน https://www.dol.go.th/landdoc/Pages/default.aspx ได้อีกทางหนึ่ง
 
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
23 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

#เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
☎️☎️ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ???? งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-042223-4 ต่อ 11
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

23 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (127 รายการ)