ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
617
เดือนที่แล้ว
681
ปีนี้
617
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
13,876
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55
นางวาสนา วงค์สวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธนเดช พูลสงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวชฎารัตน์ ชัยวัตร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอรพิณ ขันตี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวันทนา นิลคำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวมณทิชา พิณโนเอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอรรถวัฒน์ สมเขื่อน
นักจัดการงานทั่วไป


นายพงษ์กิตติ กันทะอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายศรัณย์ ศรีพวงใจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพรรณ์ทิพย์ เหลี่ยมศรี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายดนุพล จิโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไกรวุฒิ สันวงค์
ผู้ช่วยนิติกร


นายทรงพล กันทะวงค์
พนักงานขับรถ


นางสาวกาญจนา นพรัตน์
พนักงานจ้างเหมา


นางจิรสุดา ตะริโย
พนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน)


นายสมพร ยาวิระ
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายนิติพงษ์ อุสุยะ
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสนิท ไชยเพชร
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายศุภชัย เพียร์ปราบทุกข์
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายณัฐพงศ์ บุญปั๋น
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายธนกร สุทธาชัย
คนงานทั่วไป (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)


นายถิรกุล อุปนันแปง
คนงานทั่วไป (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)


นายทวีรัฐ เหล่าใหญ่
คนงานทั่วไป (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)


นายเลิศ ปันสิทธิ
พนักงานจ้างเหมา (ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)