ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
นางวาสนา วงค์สวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธนเดช พูลสงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายอรรถวัฒน์ สมเขื่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสุวิศิษฎ์ วิทยาวัฒนกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางวันทนา นิลคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวมณทิชา พิณโนเอก
นัักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์ตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายพงษ์กิตติ กันทะอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายศรัณย์ ศรีพวงใจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพรรณ์ทิพย์ เหลี่ยมศรี
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายไกรวุฒิ สันวงศ์
ผู้ช่วยนิติกร


นายดนุพล จิโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทรงพล กันทะวงค์
พนักงานขับรถ


นางสาวกาญจนา นพรัตน์
คนงานทั่วไป


นางจิรสุดา ตะริโย
พนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน)


นายสมพร ยาวิระ
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสนิท ไชยเพชร
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายศุภชัย เพียร์ปราบทุกข์
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายณัฐพงศ์ บุญปั๋น
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายธนกร สุทธาชัย
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายถิรกุล อุปนันแปง
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายนทรินทร์ พิณโนเอก
พนักงานจ้างเหมา
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายทวีรัฐ เหล่าใหญ่
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสัตยา สล่าปัน
คนงานทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายเลิศ ปันสิทธิ
พนักงานจ้างเหมา (ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)


นายบุญทรง ขัติยะ
พนักงานจ้างเหมา
(ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)


นายอินทร์ไหว ขันเขียว
พนักงานจ้างเหมา
(ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)


นายนคร ไชยถา
พนักงานจ้างเหมา
(ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)


นางสาวดาริกา สิงห์แก้ว
พนักงานจ้างเหมา