ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ทต.สง่าบ้าน ปี 256521 เม.ย. 2565
2การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี 256511 เม.ย. 2565
3ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน11 เม.ย. 2565
4 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25658 เม.ย. 2565
5ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปี 25655 เม.ย. 2565
6รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.25647 ธ.ค. 2564
7 ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256429 ต.ค. 2564
8ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256429 ต.ค. 2564
9รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ # ITA 25632 มิ.ย. 2564
10รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ # ITA 25622 มิ.ย. 2564
11การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน14 พ.ค. 2564
12ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตปี 256414 พ.ค. 2564
13รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 256313 พ.ค. 2564
14รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน12 พ.ค. 2564
15ผลการวิเคราะห์การประะเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส12 พ.ค. 2564
16ข้อมูลเชิงสถิติเรื่่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน12 พ.ค. 2564
17ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256318 ก.พ. 2564

1