ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
486
เดือนที่แล้ว
681
ปีนี้
486
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
13,745
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)26 มิ.ย. 2563
2ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง26 มิ.ย. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต26 มิ.ย. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลง่าบ้าน26 มิ.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส26 มิ.ย. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี26 มิ.ย. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 26 มิ.ย. 2563
8แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.26 มิ.ย. 2563
9ข้อบังคับเทศบาลตำบลง่าบ้านว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาล26 มิ.ย. 2563
10แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต4ปี (2561-2564)25 มิ.ย. 2562

1