ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 ธ.ค. 2564
2แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ปี 256413 พ.ค. 2564
3การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี6 พ.ค. 2564
4มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน30 มี.ค. 2564
5ข้อบังคับเทศบาลตำบลง่าบ้านว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาล26 มิ.ย. 2563
6แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.26 มิ.ย. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 26 มิ.ย. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี26 มิ.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส26 มิ.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลง่าบ้าน26 มิ.ย. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต26 มิ.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง26 มิ.ย. 2563
13แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)26 มิ.ย. 2563
14แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต4ปี (2561-2564)25 มิ.ย. 2562

1