ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121-:- การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
-:- การใช้ตราสัญลักษณ์ "150 ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการนวดกดจุดไทยเพื่อเเก้ปัญหาสุขภาพ 1 ตำบล 1 การเเพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายเเละภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566 (ตำบลป่าลาน)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566 (ตำบลสง่าบ้าน)
การพ่นสารเคมีละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 พื้นที่หมู่ที่ 1 เเละ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าลาน
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่เเละส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 67-009 สายบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน - บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดใหญ่  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 67-009 สายบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน - บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดใหญ่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื 
-:- ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน เเบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงกาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน เเบบฐานรากเเผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศกำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคแนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.67-002 จากสายบ้านดอกแดง ถึงสายบ้านป่าดู่ บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
-:- ประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.67-004 จากสายบ้านแพะป่าคา ถงสายบ้านป่าป้องใต้ร้อง บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวีดเชียงใหม่ 
-:- โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการขุดลอกเเละปรับปรุงแหล่งน้ำเติมสระน้ำ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดอกเเดง หมู่ที่ 1 ต.สง่าบ้าน 
-:- โครงการขุดลอกเเละปรับปรุงเเหล่งน้ำเดิมสระน้ำเทศบาลตำบลสง่าบ้าน หมู่ที่ 3 ต.สง่าบ้าน 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน บ้านดอกเเดง หมู่ที่ 1 ต.สง่าบ้าน 
-:- โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชม.5.67-001 สายทางบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ บก.01) วัดดอกเเดง
วัดป่าฝาง
วัดป่าลาน


เตาหลวงสตูดิโอ
กลุ่มอาชีพน้ำพริกป่าดู่
กลุ่มของที่ระลึกจากไม้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร