ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสง่าบ้านประจำปี 25647 ก.พ. 2565
2รายงานสถิติ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี 25647 ม.ค. 2565
3รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี 25647 ม.ค. 2565
4รายงานการกำกับติตตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี พ.ศ.25647 ม.ค. 2565
5รายงานบันทึกข้อมูล ตามโครงการลดใช้พลังงานในส่วนราชการของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี งบปประมาณ 256429 ต.ค. 2564
6รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.256312 พ.ค. 2564
7รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 256320 เม.ย. 2564
8รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน18 ก.ย. 2563
9รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 256315 ก.ย. 2563
10รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 15 ก.ค. 2563
11ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2562 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด15 ก.ค. 2563
12รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 256122 มี.ค. 2562

1