ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256420 เม.ย. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25667 มี.ค. 2565
3รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25653 มี.ค. 2565
4ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน7 ก.พ. 2565
5ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน7 ก.พ. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256427 ธ.ค. 2564
7หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256415 ธ.ค. 2564
8เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256410 พ.ย. 2564
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256425 ส.ค. 2564
10รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256424 ส.ค. 2564
11หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256418 ส.ค. 2564
12หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256415 มิ.ย. 2564
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25648 มิ.ย. 2564
14หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
15หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256428 พ.ค. 2564
16เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256427 พ.ค. 2564
17ประกาศเรียกประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.256424 พ.ค. 2564
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้่านครั้งแรก21 พ.ค. 2564
19เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256418 พ.ค. 2564
20ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.25647 พ.ค. 2564

123  >> >|