ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,005
เดือนที่แล้ว
1,033
ปีนี้
10,020
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
23,279
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเรียกประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.256424 พ.ค. 2564
2รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 224 ส.ค. 2563
3นัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256315 ส.ค. 2563
4รายงานการประชุมสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-256313 ส.ค. 2563
5นัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25635 ส.ค. 2563
6ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 330 ก.ค. 2563
7ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 24 มิ.ย. 2563
8รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256323 มิ.ย. 2563
9นัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256317 มิ.ย. 2563
10ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 16 มิ.ย. 2563
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256316 มิ.ย. 2563
12นัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
13ประกาศ เรื่่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 256318 พ.ค. 2563
14รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสง่าบ้านและประชุมประชาคมในระดับตำบล5 มี.ค. 2563
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256328 ก.พ. 2563
16ประกาศ เรื่่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256228 ก.พ. 2563
17ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256428 ก.พ. 2563
18นัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256320 ก.พ. 2563
19ประกาศ เรื่่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256328 ม.ค. 2563
20การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256218 ธ.ค. 2562

12  >> >|