ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
341
เดือนที่แล้ว
1,307
ปีนี้
12,059
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
25,318
ไอพี ของคุณ
54.198.139.112
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการ หรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การแจ้งดัดแปลงอาคารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 29 ก.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตรื้อถอนอาคารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขุดดินและการแจ้งถมดินในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 29 ก.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การจดทะเบียนพาณิชย์ในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การชำระภาษีป้ายในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ข้อกำหนดในการติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลฯ24 ส.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีฯ ให้รองนายกเทศมนตรีฯ ปฏิบัติราชการแทน16 ส.ค. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลง่าบ้าน ฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256423 ก.ค. 2564
14ประกาศ เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน11 ต.ค. 2562
15คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี11 ต.ค. 2562

1