ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
519
เดือนที่แล้ว
1,005
ปีนี้
519
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
26,501
ไอพี ของคุณ
54.80.252.84



พ.จ.อ.ธนัท สันป่าแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

พ.จ.อ.ธนัท สันป่าแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

นางวาสนา วงค์สวัสดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.เบญจพร มูลกาศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
พ.จ.อ.ธนัท สันป่าแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพนมกร สมฤทธิ์
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา