ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

 

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
28
เดือนนี้
110
เดือนที่แล้ว
848
ปีนี้
4,479
ปีที่แล้ว
2,862
ทั้งหมด
7,341
ไอพี ของคุณ
3.81.28.10


***ประมวลภาพกิจกรรม***
เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้านนำโดยนายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลสง่าบ้าน ได้เข้าร่วมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(อยู่เย็นเป็นสุข) และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ของหมู่บ้านดอกแดง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสง่าบ้าน
24 มิถุนายน 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

18 มิถุนายน 2563

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

11 มิถุนายน 2563

**งานประชาสัมพันธ์**
วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพเป็นข้าวสาร จำนวน 5 กิโลกรัม และมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
02 มิถุนายน 2563

หลังจากเกิดเหตุวาตภัย พายุฝนถล่มหนัก เมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
วันนี้ (16 เมษายน) นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่...
ช่วงเช้า เข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทั้งตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยช่วงคืนที่ผ่านมา
ช่วงบ่าย เร่งส่งมอบวัสดุซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย เช่น กระเบื้องลอน สังกะสี ฯลฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

16 เมษายน 2563

***งานประชาสัมพันธ์***
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลสง่าบ้านนำผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563)
06 มีนาคม 2563

***งานประชาสัมพันธ์***
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้นำผู้สูงอายุในตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563)

05 มีนาคม 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-11.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดยนายศราวุธ ไชยถา รองนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน เข้าร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ณ งานเวชกรรมฟื้นฟู/แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

03 มีนาคม 2563

14 กุมภาพันธ์ 2563

งานวันเด็กประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

14 มกราคม 2563

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

20 ธันวาคม 2562

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

12 ธันวาคม 2562

 5 ธันวาคม 2562 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำโดยท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายเทศมนตรี ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้นำชุมชนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธาน อสม. และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

06 ธันวาคม 2562

***ประมวลภาพกิจกรรม***
โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
13 พฤศจิกายน 2562

***งานประชาสัมพันธ์***
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้เข้ามอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านพักของผู้สูงอายุจำนวน 3 ราย ในตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมหนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

07 พฤศจิกายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)