ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
1
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.????????
????????นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้มอบหมายให้ นางพัฒนา มัณยากาศ รองนายกเทศมนตรีฯ , นายดวงฤทธิ์ จันทร์มะโน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ , นางวาสนา วงค์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน/ผู้นำชุมชน /กลุ่ม อสม. และพนักงานเทศบาลฯ
????????ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 39 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน
23 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ผ่านมา,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
☔️☔️เมื่อช่วงวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 6 ☔️☔️
????????ทำให้บริเวณบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสง่าบ้านเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดนั้น
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ภายใต้การนำของ นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้รีบดำเนินการให้เจ้าหน้าจากกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน โดยได้นำกระสอบทรายกั้นน้ำบริเวณลำเหมืองที่ทำให้เกิดผลกระทบ และเร่งฉูบน้ำออกจากบริเวณบ้านที่เกิดน้ำท่วมขัง????????
23 พฤษภาคม 2565

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.2564 ????????โดยได้เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ????ในวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป???? ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
#งานประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
20 พฤษภาคม 2565

ขุดลอกลำเหมืองบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565????
????????ในการนำของนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน
????????ขอขอบคุณทาง อบจ.เชียงใหม่ สำนักช่าง อบจ.เชียงใหม่
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
✅ท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,
✅ท่าน สจ.ฉลอง เครื่องนันตา
✅ท่าน สจ.เสฎฐวัจน์ เสทธะยะ (สจ.เอิร์ธ)
28 เมษายน 2565

ปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดกิ่งไม้บริเวณพื้นที่บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565????????
????????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดยนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ร่วมกับ นายจรูญ จิโน กำนันตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
????????ทั้งนี้ ขอขอบคุณทาง อบจ.เชียงใหม่ สำนักช่าง อบจ.เชียงใหม่
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก.....
✅ท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,
✅ท่าน สจ.ฉลอง เครื่องนันตา
✅ท่าน สจ.เสฎฐวัจน์ เสทธะยะ (สจ.เอิร์ธ)
28 เมษายน 2565

การเปิดการจัดเวทีสมัชชาเสวนา,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.????????
????????นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน เป็นประธานในการเปิดการจัดเวทีสมัชชาเสวนา ???? เพื่อร่วมกันประกาศข้อตกลงชุมชน ตามโครงการสง่าบ้าน ป่าลาน ตื่นรู้/ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน ????ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ณ ศาลาบำเพ็ญบุญบ้านป่างิ้ว รณรงค์ป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน
28 เมษายน 2565

การปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดกิ่งไม้ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าลาน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565????????
⭐️⭐️เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดยนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ร่วมกับ นายอนันต์​ ขันทองนาค กำนันตำบลป่าลาน ,
นายทวี​ บัวสละ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าลาน และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดกิ่งไม้ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าลาน
????????ทั้งนี้ ขอขอบคุณทาง อบจ.เชียงใหม่ สำนักช่าง อบจ.เชียงใหม่
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก.....
✅ท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,
✅ท่าน สจ.ฉลอง เครื่องนันตา
✅ท่าน สจ.เสฎฐวัจน์ เสทธะยะ (สจ.เอิร์ธ)
????????ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถกระเช้าพร้อมอุปกรณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะ
27 เมษายน 2565

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสง่าบ้าน กรณีได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ????????
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลสง่าบ้าน กรณีได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
27 เมษายน 2565

โครงการก่อสร้างถนนบ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 ต.สง่าบ้าน และโครงการขุดลอกลำเหมืองไฮ้ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????ในการนำของนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน
????????ขอขอบคุณทาง อบจ.เชียงใหม่ สำนักช่าง อบจ.เชียงใหม่
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก.....
✅ท่านนายกพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,
✅ท่าน สจ.ฉลอง เครื่องนันตา
✅ท่าน สจ.เสฎฐวัจน์ เสทธะยะ (สจ.เอิร์ธ)
????????ในการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนบ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 ต.สง่าบ้าน และโครงการขุดลอกลำเหมืองไฮ้ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ต.ป่าลาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
25 เมษายน 2565

มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
❌❌วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.❌❌
????????นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้มอบหมายให้ นายดวงฤทธิ์ จันทร์มะโน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน , นางวาสนา วงค์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน/ผู้นำชุมชน /กลุ่ม อสม. และพนักงานเทศบาลฯ ????????ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน
25 เมษายน 2565

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำทีมโดย นางวาสนา วงค์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
⭐️⭐️ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ,นายวิรัตน์ เซียรัมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ,นางพัฒนา มัณยากาศ รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายดวงฤทธิ์ จันทร์มะโน เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายประพันธ์ จันทร์ดวงโอด ประธานสภาเทศบาลฯ และนายจำรัส ขันพล รองประธานสภาเทศบาลฯ
????????เนื่องในประเพณีวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
18 เมษายน 2565

ร่วม พิธี "สระเกล้าดำหัวป้อเมืองดอยสะเก็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565",เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.
????????นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้เข้าร่วม พิธี "สระเกล้าดำหัวป้อเมืองดอยสะเก็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565" เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยและวิถีชีวิตความเป็นไทย ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด
18 เมษายน 2565

กิจกรรม "จิตอาสา” ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.????
????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ภายใต้การนำของ นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้าง ????????ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา” โดยร่วมกันพัฒนาบริเวณเขตเทศบาลฯ และบริเวณโดยรอบ????????ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา????????
12 เมษายน 2565

พิธีเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ) ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.????????
???????? นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ) ประจำปี 2565 ????????พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
11 เมษายน 2565

ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวัง 7 วัน อันตราย ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ในการนำของ ท่านบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ????????ขอขอบคุณ???????? รายนามดังต่อไปนี้...
????????ที่ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวัง 7 วัน อันตราย ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565
✅ท่าน ส.จ.อนรรฆวี จำรัสวุฒิกุล , ท่าน ส.จ.ฉลอง เครื่องนันตา , ท่านเสน่ห์.วุฒิ และท่านปุณยวีร์ แก้วอูป (เลขาฯหน่อย) เป็นตัวแทนจาก ท่าน ส.ส.จักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 จากพรรคเพื่อไทย จำนวน 15 แพ็ค
✅นายวิชาญ ไชยศิลป์ ตำแหน่ง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนจาก บริษัท เชียงใหม่เส้นขอบฟ้า จำกัด (สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล) จำนวน 20 แพ็ค
✅บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด จำนวนต 20 แพ็ค
✅บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด (สาขาสันนาเม็ง) จำนวน 15 แพ็ค
11 เมษายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (118 รายการ)