ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
486
เดือนที่แล้ว
681
ปีนี้
486
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
13,745
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำทีมโดย นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตามโครงการ"พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล"
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
12 พฤศจิกายน 2563

มอบป้ายโครงการแก่ผู้ได้รับการปรับปรุงบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลฯรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้เข้ามอบป้ายโครงการแก่ผู้ได้รับการปรับปรุงบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564
24 กันยายน 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
พิธีมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563
17 กันยายน 2563

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
11 สิงหาคม 2563

สำรวจความเสียหายสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุเปรสชัน ซินลากูน (3 สิงหาคม 2563),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำทีมโดย นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ได้ออกพื้นที่สำรวจความเสียหายสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุเปรสชัน ซินลากูน และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้
03 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน (ภาคเช้า) โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????ประมวลภาพกิจกรรม????????
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้มอบหมายให้ นายอังกูร ยาสุวรรณ และ นายศราวุธ ไชยถา รองนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
29 กรกฎาคม 2563

การเข้าร่วมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(อยู่เย็นเป็นสุข) และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ของหมู่บ้านดอกแดง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
***ประมวลภาพกิจกรรม***
เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้านนำโดยนายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลสง่าบ้าน ได้เข้าร่วมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(อยู่เย็นเป็นสุข) และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 ของหมู่บ้านดอกแดง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสง่าบ้าน
24 มิถุนายน 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน

18 มิถุนายน 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

11 มิถุนายน 2563

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
**งานประชาสัมพันธ์**
วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมอบถุงยังชีพเป็นข้าวสาร จำนวน 5 กิโลกรัม และมอบเงินช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
02 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลสง่าบ้านเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

หลังจากเกิดเหตุวาตภัย พายุฝนถล่มหนัก เมื่อคืนวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
วันนี้ (16 เมษายน) นายวัฒนชัย โทอึ้น นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่...
ช่วงเช้า เข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทั้งตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยช่วงคืนที่ผ่านมา
ช่วงบ่าย เร่งส่งมอบวัสดุซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย เช่น กระเบื้องลอน สังกะสี ฯลฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

16 เมษายน 2563

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
***งานประชาสัมพันธ์***
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลสง่าบ้านนำผู้สูงอายุ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563)
06 มีนาคม 2563

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

***งานประชาสัมพันธ์***
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้นำผู้สูงอายุในตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563)

05 มีนาคม 2563

เข้าร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-11.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดยนายศราวุธ ไชยถา รองนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน เข้าร่วมงานมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ณ งานเวชกรรมฟื้นฟู/แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

03 มีนาคม 2563

งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2563

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)