ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
888
เดือนที่แล้ว
888
ปีนี้
7,118
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
20,377
ไอพี ของคุณ
3.236.50.201
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้านจัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
#งานสภา
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
12 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมการสนับสนุนกล้าพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกรตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนกล้าพันธุ์ผักให้แก่เกษตรกรตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2564
????????เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป
08 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู กับ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ได้นำเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู กับ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ณ วัดสุวรรณฉิมพลี (วัดป่างิ้ว) ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
24 มิถุนายน 2564

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ????????
นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนย์เครือข่าย) ตำบลสง่าบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ฯ ในครั้งนี้
 
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
23 มิถุนายน 2564

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

22 มิถุนายน 2564

ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าลานเข้ามาแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าลาน ได้เดินทางเข้ามาแสดงความยินดีกับนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมมอบของที่ระลึก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
22 มิถุนายน 2564

โครงการ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลสง่าบ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

????ประมวลภาพกิจกรรม????
เมื่อวันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานทุกคน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day เทศบาลตำบลสง่าบ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
1.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
2.เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน
3.เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร

โดยได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ปรับปรุงภูมิทัศน์ การเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องทำงาน และจัดระเบียบโต๊ะทำงาน ประกอบด้วย 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย

#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

17 มิถุนายน 2564

แสดงความยินดีกับนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลสง่าบ้าน ได้เดินทางเข้ามาแสดงความยินดีกับนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ เนื่องในโอกาสที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

#งานประชาสัมพันธ์

#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

17 มิถุนายน 2564

เข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.0 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดยนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประธานกลุ่มแม่บ้านจากตำบลป่าลาน ทั้ง 6 หมู่บ้าน เข้ารับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 มิถุนายน 2564

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยนายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในคร้ังนี้
 
#งานกิจการสภา
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
04 มิถุนายน 2564

กิจกรรมรณรงค์ตามโครงการเทศบาลห่วงใย ห่างไกลโควิด Covid-19,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำทีมโดยท่าน พ.จ.อ.ธนัท สันป่าแก้ว รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการเทศบาลห่วงใย ห่างไกลโควิด Covid-19 โดยได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำ แผงลอย ในเขตพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
18 พฤษภาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
#งานเลือกตั้ง
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
25 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1 ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
#งานเลือกตั้ง
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
24 มีนาคม 2564

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลานไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันนี้เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำทีมโดย พ.จ.อ.ธนัท สันป่าแก้ว รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลานไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน
????????ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.????????
????ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน????
11 มีนาคม 2564

ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกหนองน้ำของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย พ.จ.อ.ธนัท สันป่าแก้ว รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมพนักงาน และผู้นำชุมชน ได้ให้การต้อนรับ นางสาวดวงจันทร์ ภูเก้าแก้ว และ นายสศม พูนทายัพ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 และ นายธนกร วังขัดสีใส ท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกหนองน้ำของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
19 กุมภาพันธ์ 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (64 รายการ)