ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
540
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
8,795
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
55,048
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
1
ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 95 รายการ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 95 รายการ    #งานทะเบียนทรัพย์สินเเละพัสดุ  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

08 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายเเละภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายเเละภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566    #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

07 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ                                                  #งานการเจ้าหน้าที่  #สำนักปลัด  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

26 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น                      #งานการเจ้าหน้าที่  #สำนักปลัด  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

18 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
31 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566                                                     #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #กองคลัง  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

 

27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566                                   #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #กองคลัง  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566                                        #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #กองคลัง  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

27 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.2566                                         #งานบริหารงานทั่วไป  #สำนักปลัด   #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

14 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลสง่าบ้าน                                               #งานนิติการ   สำนักปลัด   เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

28 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน                        #งานการเจ้าหน้าที่   #สำนักปลัด

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567                   #งานกิจการสภา   #สำนักปลัด

22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ????????ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมิน 3 ตัวชี้วัด ในกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 โดยการเข้า link ตามรายละเอียดนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6vo0pe หรือ สแกน QR CODE เพื่อตอบเข้าสู่ระบบ ITAS ได้โดยตรง
✅✅ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลสง่าบ้านต่อไป
01 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลสง่าบ้าน เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภดส.3)                                                         #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้   กองคลัง  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 

17 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (161 รายการ)