ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
145
เดือนที่แล้ว
1,493
ปีนี้
1,638
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
47,891
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
1
ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ????????ขอเชิญผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมิน 3 ตัวชี้วัด ในกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 โดยการเข้า link ตามรายละเอียดนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/6vo0pe หรือ สแกน QR CODE เพื่อตอบเข้าสู่ระบบ ITAS ได้โดยตรง
✅✅ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน แต่จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลสง่าบ้านต่อไป
01 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลสง่าบ้าน เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภดส.3)                                                         #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้   กองคลัง  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 

17 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง                                        #งานการเจ้าหนาที่  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

17 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
06 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การยื่นเเบบเเสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การยื่นเเบบเเสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566                                                       #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน      

26 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลคตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่่องจักรกลขนาดเบา เเละ คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานป้องกันเเละบบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด)           #งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

26 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566                                                                                                                    #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
  • #งานการเจ้าหน้าที่
  • #งานประชาสัมพันธ์
  • #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
07 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

#งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

 

19 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

#งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

19 ตุลาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น (ประชาชนทั่วไป),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
???????? ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น (ประชาชนทั่วไป)
????โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565????
15 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ดีเด่น,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
???????? ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ดีเด่น
????โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565????
15 กันยายน 2565

ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

????????ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
????ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน

#งานกิจการสภา
#งานประชาสัมพันธ์
#เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

09 กันยายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน  เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
22 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการตามโครงการ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
????????ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวด้วยค่ะ
18 สิงหาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (148 รายการ)