ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,699
ปีนี้
23,316
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
69,569
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
1
โรคติตต่อเชื้อไวรัสซิกา ไวรัสสายพันธ์อันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประชาสัมพันธ์อันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

04 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   

#งานการเจ้าหน้าที่  #สำนักปลัด  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 

#กองคลัง  #งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

#ภาษีที่ดินช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติ

13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งเป็นพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่า้บ้าน เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำเเหน่งเป็นพนักงานเทศบาล

03 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

26 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567

#กองคลัง
#งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
#ภาษีที่ดินช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติ

24 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แผนการพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แผนการพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

#งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #กองคลัง  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

05 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

#งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #กองคลัง  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

05 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510                             

#งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #กองคลัง  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

 

05 ตุลาคม 2566

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีสุขภาพที่เเข็งเเรงสมบูรณ์ เเละภาระค่าใช้จ่ายจากการสูบบุหรี่จึงประชาสัมพันธ์การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดกรณีบุหรี่ผิกฎหมายเเละกำหนดพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่เพื่อความเหมาะสม 

#งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

10 สิงหาคม 2566

การใช้ตราสัญลักษณ์ "150 ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี",เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ด้วยวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ตรงกับวันคล้ายวันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีครบรอบ 150 พรรษา และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ในห้วงระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2566 - 26 สิงหาคม 2567 โดยได้กำหนดใช้ชื่องาน " 150 ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "150 ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" จึงประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติโดยใช้ตราสัญลักษณ์ "150 ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี"  ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั่วไป   

#งานประชาสัมพันธ์  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

08 สิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำเเหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ

08 สิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำเเหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำเเหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
12 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการนวดกดจุดไทยเพื่อเเก้ปัญหาสุขภาพ 1 ตำบล 1 การเเพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

พระอาจารย์พิมุข ประธานที่พักสงฆ์โป่งลานทอง/พันเอกหญิง วิมลมาท โกมุท คลินิกสุวรรณ Dr.Suwan ThaiAcupressure เเละโรงเรียนนวดเพื่อสุขภาพชีวกโกมารภัจจ์ ร่วมกับงานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการนวดกดจุดไทยเพื่อเเก้ปัญหาสุขภาพ 1 ตำบล 1 การเเพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2566 ณ ที่พักสงฆ์โป่งลานทอง หมู่ที่ 3 ต.ป่าลาน โดย อสม.เเละประชาชนที่สนใจสามารถเเจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักปลัด โทร.093 138 2327 ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

26 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายเเละภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายเเละภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566    #งานพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

07 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (175 รายการ)