ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
1
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566 (ตำบลป่าลาน),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2566 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตำบลป่าลาน โครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด แสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อธรรม "ศีลธรรมกลับมา โลการ่มเย็น" โดย พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ (บรรพต) เจ้าอาวาสวัดมณีประดิษฐ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคีณ วัดป่าลาน หมู่ที่ 2  ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญส่ง  ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเเละกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม 

#กองการศึกษา  #งานประชาสัมพันธ์  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

25 กันยายน 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายจำรัส ขันพล รองประธานสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน คณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
#งานกิจการสภา  #สำนักปลัด  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
19 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2566 (ตำบลสง่าบ้าน),เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลต่างๆ ประจำปีพ.ศ. 2566 กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตำบลสง่าบ้าน โครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด การแสดงพระธรรมเทศนา ในหัวข้อธรรม "ศีลธรรมกลับมา โลกาเป็นสุข" โดยหลวงพ่อพระครูมงคลศีลวงค์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าฝาง หมู่ที่ 4  ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญส่ง  ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเเละพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม   
#กองการศึกษา  #งานประชาสัมพันธ์  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
18 กันยายน 2566

การพ่นสารเคมีละอองฝอยเพื่อกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 พื้นที่หมู่ที่ 1 เเละ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าลาน,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันที่ 13 กันยายน 2566 งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่เเละ อสม.ในพื้นที่ดำเนินการพ่นสารเคมีละอองฝอยกำจัดยุงลายตัวแก่ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามที่ได้รับรายงานการเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 1 เเละหมู่ที่ 2 ตำบลป่าลาน ซึ่งมีเเนวโน้มสูงที่จะมียุงลายนำเชื้อไข้เลือดออกเเพร่ระบาดในพื้นที่ 

#งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

13 กันยายน 2566

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่เเละส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เเก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันที่ 8 กันยายน 2566  นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ภายใต้มาตรฐาน ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม ระเบียบกฎหมาย การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

#งานการเจ้าหน้าที่  #สำนักปลัด  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

11 กันยายน 2566

โครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ครู นักเรียนและผู้นำชุมชนตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน จำนวน 11 หมู่บ้าน ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สันปูเลยเเละเเม่คือ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเอาตัวรอด หากเกิดแผ่นดินไหวและการฝึกปฏิบัติการอพยพผู้บาดเจ็บ รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความเข็มแข็ง มีทักษะ มีความรู้ ความชำนาญในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ 

#งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย  #สำนักปลัด  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

08 กันยายน 2566

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและสภาวะเครียดด้วยเครื่อง Bio-Feedback,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.ทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข นำเครื่อง Bio-Feedback ให้บริการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเเละพนักงานของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน โดยมุ่งเน้นถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลภาวะเสี่ยง ทางด้านสุขภาพจิตของพนักงาน พร้อมทั้งให้การดูแลสุขภาพจิตใจ เสริมสร้างพลังและสร้างความเข้มแข็งทางใจ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสง่าบ้าน   

#งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม  #สำนักปลัด  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

01 กันยายน 2566

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้านได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เเก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารพัสดุเเละวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

#กองคลัง  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

29 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.????
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายประพันธ์ จันทร์ดวงโอด ประธานสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้านและคณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน หัวหน้าส่วนราชการเเละตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน                   
#งานกิจการสภา  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 
23 สิงหาคม 2566

งานถวายการต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสังฆรักษ์ วันสุวรรณฉิมพลี ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน
???? เข้าร่วมพิธีถวายการต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระครูสังฆรักษ์ นิวัฒน์ สิริวฑฺฒนเมธี ณ วัดสุวรรณฉิมพลี (วัดป่างิ้ว) ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ 
#งานประชาสัมพันธ์  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
14 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้านและผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
#งานประชาสัมพันธ์  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
12 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ (การเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจรเพื่อการยังชีพตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจรเพื่อการยังชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ตำบลสง่าบ้านและป่าลานจำนวน 55 คน โดยคณะวิทยากรจาก งานศึกษาและพัฒนาประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายณัฐดนัย เมาใจ นักวิชาการเกษตร และนายภูมิพิสุทธิ์ บริสุทธิ์ นักวิชาการเกษตร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร สามารถใช้บริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หลังจากฝึกอบรม ได้ทำการแจกพันธุ์ปลาดุกแก่ผู้เข้าอบรม พร้อมอาหารปลา เพื่อทำการเพาะเลี้ยงต่อไป

#งานส่งเสริมการเกษตร  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

11 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาการผลิตพืชผลทางการเกษตร (การผลิตจุลินทรีย์เพื่อการป้องกันกำจัดโรคเเละเเมลงศัตรูพืช) ,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาการผลิตพืชผลทางการเกษตร (การผลิตจุลินทรีย์เพื่อการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช) ให้แก่เกษตรกรตำบลสง่าบ้านและป่าลาน จำนวน 55 คน โดยคณะวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ คุณจุลัยรัตน์ ยาฝั้น ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ ดร.เอมลิน พิพัฒนภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นผู้ให้ความรู้เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการผลิตจุลินทรีย์ เพื่อนำไปใช้กำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง   
#งานส่งเสริมการเกษตร  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
09 สิงหาคม 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.????
????????เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายประพันธ์ จันทร์ดวงโอด ประธานสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้านและคณะผู้บริหาร นำโดย นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน หัวหน้าส่วนราชการเเละตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน                   
#งานกิจการสภา  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 
08 สิงหาคม 2566

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (เดือนสิงหาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลสง่าบ้าน,sangaban.go.th

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง ธรรมปัญโญ นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน ได้มอบหมายให้นายดวงฤทธิ์ จันทร์มะโน เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการกองทุน LTC คณะทำงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและญาติ พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ชนิดเทปกาว ในพื้นที่ตำบลสง่าบ้าน จำนวน 5 ราย ตำบลป่าลาน จำนวน 4 ราย   

#งานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม  #เทศบาลตำบลสง่าบ้าน

08 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (242 รายการ)