ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ5 เม.ย. 2566
2การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี 25667 ธ.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ25 พ.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม25 พ.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน25 พ.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของเทศบาล25 พ.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง25 พ.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต25 พ.ค. 2565
9ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ25 พ.ค. 2565
10เเนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 ก.ค. 2564
11เเนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Governance)26 ก.ค. 2564

1