ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
540
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
8,795
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
55,048
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (แก้ไขถึง ฉบับที่ 4) พ.ศ.256621 มี.ค. 2566
2แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-256821 ก.พ. 2566
3แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( Audit Plan)21 ก.พ. 2566
4กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 256630 ก.ย. 2565
5แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 10 พ.ค. 2565
6กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี 25656 พ.ค. 2565
7หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 (ว 107 ลงวันที่ 16 ก.ค.2564)24 ก.ย. 2564
8การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (ว 614 ลงวันที่ 23 ธ.ค.2563)24 ก.พ. 2564
9หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ว 118 ลงวันที่ 9 ต.ค.2562)25 ธ.ค. 2562
10หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 (ว 23 ลงวันที่ 19 มี.ค.2562)25 ก.ค. 2562
11หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ว 105 ลงวันที่ 5 ต.ค.2561)30 เม.ย. 2562
12หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานเเละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ว 123 ลงวันที่ 15 พ.ย.2561)14 ม.ค. 2562

1