ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,699
ปีนี้
23,316
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
69,569
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
ลำดับรายการวันที่
1การจัดการเรื่องร้องเรียนของนายมีชัย เมฆสุวรรณ์ เรื่อง การพิจารณาสอบสวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน22 พ.ค. 2566
2การจัดการเรื่องร้องเรียนของนายบุญมี จิตนาน หมู่ที่ 3 ต.ป่าลาน เรื่อง กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ไม่ได้รับคำชี้แจงชำระหนี้10 ก.พ. 2566
3การจัดการเรื่องร้องเรียนของนางประภัทร์ ใจปอง หมู่ที่ 1 ต.ป่าลาน เรื่อง ที่ดินข้างเคียงสร้างสิ่งปลูกสร้างชิดแนวเขตที่ดินของตนเอง25 พ.ย. 2565
4การจัดการเรื่องร้องเรียนของนายสุภาพ ขุ่ยอาภัย หมู่ที่ 6 ต.ป่าลาน เรื่อง การใช้ที่เขตทางสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน10 ต.ค. 2565
5การจัดการเรื่องร้องเรียนของนายสนม ลิ้มมะดัน หมู่ที่ 3 ต.สง่าบ้าน เรื่อง การเผาขยะของบ้านข้างเคียง4 ต.ค. 2565
6การจัดการเรื่องร้องเรียนของ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.สง่าบ้าน เรื่อง การรุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์22 ส.ค. 2565
7การจัดการเรื่องร้องเรียนของนางสาวดาวรุณีย์ กอบคำ หม่ที่ 6 ต.ป่าลาน เรื่อง การรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์25 ก.ค. 2565
8การจัดการเรื่องร้องเรียนของนายจำลอง พิบูลย์ หมู่ที่ 4 ต.ป่าลาน เรื่อง การรุกล้ำลำเหมือง16 พ.ค. 2565
9การจัดการเรื่องร้องเรียนของนายธนัท ขันทะเปียง หมู่ที่ 5 ต.ป่าลาน เรื่อง การรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์9 พ.ค. 2565
10การจัดการเรื่องร้องเรียนของนางสิริกาญจน์ กิตติจิตต์ ปองทอง หมู่ที่ 3 ต.สง่าบ้าน เรื่อง การปล่อยน้ำเสียลงในลำเหมืองสาธารณประโยชน์18 มี.ค. 2565

1