ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน14 มี.ค. 2566
2รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565)22 เม.ย. 2565
3 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน8 เม.ย. 2565
4รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256527 ต.ค. 2564
5การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน25 มี.ค. 2564
6รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม256026 มิ.ย. 2562
7รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน256026 มิ.ย. 2562
8รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม256026 มิ.ย. 2562
9รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม256126 มิ.ย. 2562
10รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์256126 มิ.ย. 2562
11รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม256126 มิ.ย. 2562
12รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน256126 มิ.ย. 2562
13รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 256126 มิ.ย. 2562
14รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 256126 มิ.ย. 2562
15รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 256126 มิ.ย. 2562
16รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 256126 มิ.ย. 2562
17รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 256126 มิ.ย. 2562
18รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาล26 มิ.ย. 2562
19รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาล26 มิ.ย. 2562

1