ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,699
ปีนี้
23,316
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
69,569
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
ลำดับรายการวันที่
1แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ปีงบประมาณ 2567-256930 พ.ย. 2566
2แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25671 พ.ย. 2566
3แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1-2566)16 ต.ค. 2566
4แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256714 ก.ย. 2566
5แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( Audit Plan)21 ก.พ. 2566
6แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-256821 ก.พ. 2566
7แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ 256631 ต.ค. 2565
8แผนการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 ต.ค. 2565
9แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมเเละความโปร่งใส เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566-257011 ต.ค. 2565
10แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 ก.ย. 2565
11แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ หน่วยตรวจสอบภายใน10 พ.ค. 2565
12แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 เม.ย. 2565
13แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ 256518 ก.พ. 2565
14แผนปฏิบัติการในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.2564-25705 ก.ค. 2564
15แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)22 เม.ย. 2564
16แผนการพัฒนาเเละจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ 256422 ต.ค. 2563
17แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ปีงบประมาณ 2564-25669 ต.ค. 2563
18แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256425 ก.ย. 2563

1