ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,699
ปีนี้
23,316
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
69,569
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสง่าบ้าน17 ต.ค. 2566
2คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์22 ก.ย. 2566
3คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน27 มี.ค. 2566
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256627 มี.ค. 2566
5ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256627 มี.ค. 2566
6ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.256627 มี.ค. 2566
7ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.256613 มี.ค. 2566
8ประกาศเทศบาลตำลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลสง่า้บ้าน28 ก.พ. 2566
9ประกาศเทศบาลตำบลสง่า้บ้าน พร้อมคำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เเต่งตั้งผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสง่าบ้าน20 ก.พ. 2566
10ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)6 ม.ค. 2566
11ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 ต.ค. 2565
12ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัิติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน (พ.ศ.2566-2570)5 ต.ค. 2565
13ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ดีเด่น ประจำปี 256514 ก.ย. 2565
14ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น (ประชาชนทั่วไป) ประจำปี 256513 ก.ย. 2565
15คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ราชการเเละเวรการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 256530 ส.ค. 2565
16คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ราชการเเละเวรการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 256529 ก.ค. 2565
17ประกาศเทศบาลสง่าบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์เเละข้อปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการเเละการลาของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.25651 ก.ค. 2565
18คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ราชการเเละเวรการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 256529 มิ.ย. 2565
19การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สง่าบ้านใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ทุกเทศกาล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)27 มิ.ย. 2565
20คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไข ข้อปฏิบัติ 17 พ.ค. 2565

1 2 3   >>  >|