ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
1,257
ปีนี้
4,740
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
50,993
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207
ลำดับรายการวันที่
1คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น (สำนักงานศาลปกครอง)15 ก.พ. 2566
2คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (สำนักงานศาลปกครอง)15 ก.พ. 2566
3พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256511 ม.ค. 2566
4ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)1 พ.ย. 2565
5องค์กรอิสระ20 ม.ค. 2565
6ข้อบกพร่อง/ข้อเสนอเเนะ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามข้อทักท้วงของสำนักการตรวจเงินแ่ผ่นดิน19 ม.ค. 2565
7เเนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Governance)29 ก.ค. 2564
8เเนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 ก.ค. 2564
9ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)19 ก.ค. 2564
10ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น19 พ.ย. 2563
11การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ14 ต.ค. 2563

1