ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง ทิศทางเเละรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจเเละการกระจายอำนาจ21 ก.ค. 2566
2ข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีเเละการพัสดุ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 พ.ค. 2566
3คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น (สำนักงานศาลปกครอง)15 ก.พ. 2566
4คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (สำนักงานศาลปกครอง)15 ก.พ. 2566
5พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256511 ม.ค. 2566
6ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)1 พ.ย. 2565
7องค์กรอิสระ20 ม.ค. 2565
8ข้อบกพร่อง/ข้อเสนอเเนะ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามข้อทักท้วงของสำนักการตรวจเงินแ่ผ่นดิน19 ม.ค. 2565
9ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสง่าบ้านเเละตำบลป่าลาน28 ธ.ค. 2564
10เเนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good Governance)29 ก.ค. 2564
11เเนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น26 ก.ค. 2564
12ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)19 ก.ค. 2564
13การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ14 ต.ค. 2563

1