ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
1,257
ปีนี้
4,740
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
50,993
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.256721 ก.พ. 2566
2รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256520 ก.พ. 2566
3ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25659 ก.ย. 2565
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256525 ส.ค. 2565
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256420 เม.ย. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25667 มี.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25653 มี.ค. 2565
8ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน7 ก.พ. 2565
9ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน7 ก.พ. 2565
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256427 ธ.ค. 2564
11หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256415 ธ.ค. 2564
12เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256410 พ.ย. 2564
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256425 ส.ค. 2564
14รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256424 ส.ค. 2564
15หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256418 ส.ค. 2564
16หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256415 มิ.ย. 2564
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25648 มิ.ย. 2564
18หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25644 มิ.ย. 2564
19หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256428 พ.ค. 2564
20เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256427 พ.ค. 2564

1 2 3   >>  >|