ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1รายการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256622 ส.ค. 2566
2รายงานการประขุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประขุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25669 ส.ค. 2566
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.256721 ก.พ. 2566
4รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256520 ก.พ. 2566
5รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256513 ธ.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256527 ก.ย. 2565
7หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256522 ก.ย. 2565
8ประกาศอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25659 ก.ย. 2565
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256525 ส.ค. 2565
10หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256517 ส.ค. 2565
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256515 ส.ค. 2565
12หนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256519 ก.ค. 2565
13รายงานผลการอบรมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน23 มิ.ย. 2565
14ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25667 มี.ค. 2565
15รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25653 มี.ค. 2565
16ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยเเรกของปี 25657 ก.พ. 2565
17ประกาศสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25657 ก.พ. 2565
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256427 ธ.ค. 2564
19หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256415 ธ.ค. 2564
20เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 256410 พ.ย. 2564

1 2 3 4   >>  >|