ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
1,845
เดือนที่แล้ว
1,257
ปีนี้
4,595
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
50,848
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสง่าบ้านประจำปี 256525 ม.ค. 2566
2รายงานผลลดการใช้พลังงานผ่านระบบ www.e-report..energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ธ.ค. 2565
3รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี 25659 ส.ค. 2565
4รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสง่าบ้านประจำปี 25647 ก.พ. 2565
5รายงานสถิติ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี 25647 ม.ค. 2565
6รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี 25647 ม.ค. 2565
7รายงานการกำกับติตตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี พ.ศ.25647 ม.ค. 2565
8รายงานบันทึกข้อมูล ตามโครงการลดใช้พลังงานในส่วนราชการของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี งบปประมาณ 256429 ต.ค. 2564
9รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี พ.ศ.256312 พ.ค. 2564
10รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 256320 เม.ย. 2564
11รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน18 ก.ย. 2563
12รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 256315 ก.ย. 2563
13รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 15 ก.ค. 2563
14ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปี 2562 ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด15 ก.ค. 2563
15รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 256122 มี.ค. 2562

1