ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,699
ปีนี้
23,316
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
69,569
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25666 ธ.ค. 2566
2ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25669 พ.ย. 2566
3รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256620 มิ.ย. 2566
4รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256612 เม.ย. 2566
5ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ประจำปี 2566 (เดือนตุลาคม 2565-ตุลาคม 2566)4 เม.ย. 2566
6รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 พ.ย. 2565
7ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256526 ต.ค. 2565
8รายงานผลคะเเนนการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 (แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ - OIT26 ต.ค. 2565
9รายงานผลการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเเละบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 256528 ก.ย. 2565
10รายงานผลการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สง่าบ้านใสสะอาด 2565” และ "งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด ทุกเทศกาล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)29 มิ.ย. 2565
11รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ทต.สง่าบ้าน ปี 256521 เม.ย. 2565
12การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี 256511 เม.ย. 2565
13ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน11 เม.ย. 2565
14 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 25658 เม.ย. 2565
15ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปี 25655 เม.ย. 2565
16รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.25647 ธ.ค. 2564
17 ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256429 ต.ค. 2564
18ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 256429 ต.ค. 2564
19รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ # ITA 25632 มิ.ย. 2564
20รายงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ # ITA 25622 มิ.ย. 2564

1 2   >>  >|