ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัิติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน (พ.ศ.2566-2570)11 ต.ค. 2565
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมเเละความโปร่งใส เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566-257011 ต.ค. 2565
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 ธ.ค. 2564
4แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ปี 256413 พ.ค. 2564
5การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี6 พ.ค. 2564
6มาตรการการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน30 มี.ค. 2564
7ข้อบังคับเทศบาลตำบลง่าบ้านว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาล26 มิ.ย. 2563
8แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเองการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับ อปท.26 มิ.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 26 มิ.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี26 มิ.ย. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส26 มิ.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลง่าบ้าน26 มิ.ย. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต26 มิ.ย. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง26 มิ.ย. 2563
15แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)26 มิ.ย. 2563
16แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต4ปี (2561-2564)25 มิ.ย. 2562

1