ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ก.ค. 2566
2คู่มือเเนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25669 พ.ค. 2566
3ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.2557 (เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2566)20 มี.ค. 2566
4คู่มือการใช้งานระบบสารสนทศในการให้บริการประชาชน (Local service) การยื่นแบบโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ16 ก.พ. 2566
5คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเเละงานสารบรรณ19 ม.ค. 2566
6คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใน6 ม.ค. 2566
7คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ19 ต.ค. 2565
8แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์6 ม.ค. 2565
9คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง5 ต.ค. 2564
10คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลสง่าบ้าน6 พ.ค. 2564

1