ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
145
เดือนนี้
1,990
เดือนที่แล้ว
1,257
ปีนี้
4,740
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
50,993
ไอพี ของคุณ
34.239.152.207
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการใช้งานระบบสารสนทศในการให้บริการประชาชน (Local service) การยื่นแบบโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศในที่สาธารณะ16 ก.พ. 2566
2คู่มือการปฏิบัติงานธุรการเเละงานสารบรรณ19 ม.ค. 2566
3คู่มือการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายใน6 ม.ค. 2566
4คู่มือการอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ19 ต.ค. 2565
5แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์6 ม.ค. 2565
6คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง5 ต.ค. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลสง่าบ้าน6 พ.ค. 2564

1