ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.25664 ก.ย. 2566
2เเบบเเจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร เเบบเเบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ (เเบบ ต.ย.3)7 เม.ย. 2566
3เเบบเเจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรของพรรคการเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (เเบบ ต.ย.4)7 เม.ย. 2566
4แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (เเบบ ต.ย.8)7 เม.ย. 2566
5ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 (เเบบ ต.ย.2)7 เม.ย. 2566
6ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์เเละวิธีการติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่4 เม.ย. 2566
7พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256630 มี.ค. 2566
8ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์เเละวิธีการติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256222 ก.ค. 2564
9ประกาศผลการนับคะเเนนสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน1 มิ.ย. 2564
10ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเเละนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.25641 มิ.ย. 2564
11คู่มือประชาชน "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น"25 พ.ย. 2563
12ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น9 พ.ย. 2563

1