ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
540
เดือนที่แล้ว
1,541
ปีนี้
8,795
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
55,048
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50
ลำดับรายการวันที่
41ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และกำหนดวันเริ่่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256428 ก.พ. 2563
42นัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256320 ก.พ. 2563
43ประกาศ เรื่่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256328 ม.ค. 2563
44การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256218 ธ.ค. 2562
45หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256215 พ.ย. 2562
46ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256215 พ.ย. 2562
47การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25624 ก.ย. 2562
48การประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 27 ส.ค. 2562
49ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256222 ส.ค. 2562
50หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256219 ส.ค. 2562
51ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256213 ส.ค. 2562
52ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256219 มิ.ย. 2562
53หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256214 มิ.ย. 2562
54หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256213 พ.ค. 2562
55ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256213 พ.ค. 2562
56หนังสือนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256220 ก.พ. 2562
57หนังสือเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256230 ม.ค. 2562
58ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256230 ม.ค. 2562
59รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 20 ธ.ค. 2561
60หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256230 พ.ย. 542

|< << 1 23