ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ใบลาพักผ่อน 25 ก.ย. 2566สำนักปลัดDownload
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 25 ก.ย. 2566สำนักปลัดDownload
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) 9 ม.ค. 2566กองช่างDownload
เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ม.ค. 2566กองคลังDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.) 4 ม.ค. 2566กองคลังDownload
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 4 ม.ค. 2566กองคลังDownload
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (เเบบ ร.บ.3) พร้อมใบรับรอง 4 ม.ค. 2566กองคลังDownload
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ก.บ.1) 4 ม.ค. 2566กองคลังDownload
ใบเเจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตาม พรบ.การขุดดินเเละถมดิน พ.ศ.2543 เเละ เทศบาลบัญญัติเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ควบคุมการขุดดินเเละถมดิน พ.ศ.2565 (เเบบ ขถด.1) 4 ม.ค. 2566กองช่างDownload
เเบบเเจ้งการเปลี่ยนเเปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.5) 17 มิ.ย. 2565กองคลังDownload
หนังสือมอบอำนาจเพื่อการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  11 ก.พ. 2565สำนักปลัดDownload
ใบยืมพัสดุ 7 ก.พ. 2565สำนักปลัดDownload
เเบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
เเบบคำขอรับเงินสงเคราะห์เเละรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01) 21 ม.ค. 2564สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1