ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
656
เดือนที่แล้ว
1,080
ปีนี้
3,505
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
16,764
ไอพี ของคุณ
34.204.201.220-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี แสะสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 
-:- ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสง่าบ้าน และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสง่าบ้าน (อย่างไม่เป็นทางการ) วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 
-:- อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564 
-:- วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
-:- เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ 
-:- ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน 
-:- แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 
-:- แจ้งเรื่อง มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง #เขตเลือกตั้งที่1 โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลานไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน
ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกหนองน้ำของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน
กิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามโครงการให้ความรู้การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- แบบ สขร-พ.ค.63 
-:- โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสง่าบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน 
-:- โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(เปลี่ยนท่อเดิม) หน้าบ้านนางต๋า เทพคำลือ บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน 
-:- โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก(เปลี่ยนท่อเดิม) หน้าบ้านนายก่อเกียรติ์ บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 1 
-:- โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.67-001 สายทาง บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลสง่าบ้าน – บ้านป่าลาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าลาน 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าลาน 86.63 
-:- โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กบริเวณเริ่มจากสะพานหล่ายหน้า ถึงสะพานบ้านพอเพียง บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลสง่าบ้าน 1.4-70.63 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 ซอย หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน 56.63 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัดสุวรรณฉิมพลี (วัดป่างิ้ว)


เตาหลวงสตูดิโอ
กลุ่มอาชีพน้ำพริกป่าดู่
กลุ่มของที่ระลึกจากไม้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร